HOME | ABOUT ME | MY GUESTBOOK | EMAIL | FACEBOOK

MY TRADE LIST | WW POLICE FORCES | WW POLICE PHOTOS

POLICJA ::: NATIONAL POLICE

KOMENDA GLOWNA POLICJI - KGP - POLICE HEADQUARTERS ::: CENTRALNE BIURO SLEDCZE POLICJI - CBSP - CENTRAL POLICE INVESTIGATION BUREAU

POLAND :::

Main emblem

KGP - Police Heaquarters

KGP - Police Heaquarters

KGP - Criminal Bureau

KGP - Criminal Bureau

KGP - BOA / Anti-Terrorist

KGP - BOA / Anti-Terrorist

KGP - BOA / Bomb Disposal

KGP - BOA / Bomb Disposal

KGP - BOA/EOD Recognitioner

KGP - Prevention Bureau

KGP - Road Traffic Office

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI - KWP - PROVINCIAL POLICE ::: KOMENDY MIEJSKIE POLICJI - KMP - CITY POLICE ::: KOMENDY POWIATOWE POLICJI - KPP - DISTRICT POLICE

PAGE TOP

KWP - Gdansk / BOA Divison

KWP - Katowice / Sosnowiec

KWP - Olsztyn / SWAT

KWP - Radom / Headquarters

KWP - Szczecin/Headquarters

KMP - Katowice / Judicial

KMP - Katowice / Maritime

KMP - Poznan / Headquarters

KOMENDA STOLECZNA POLICJI W WARSZAWIE - KSP - POLICE HEADQUARTERS IN WARSAW

PAGE TOP

KSP - Warsaw / Headquarters

KSP - Warsaw / SWAT

SZKOLY POLICJI - SP - POLICE SCHOOLS ::: CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI - CLKP - CENTRAL POLICE CRIMINALISTICS LABORATORY

PAGE TOP

Training Center Legionowo

Other NATIONAL AGENCIES / SERVICES ::: AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO / CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE / BIURO OCHRONY RZADU / STRAZ GRANICZNA

PAGE TOP

ABW - Internal Security

ABW - CAT / Anti-Terrorist

BOR - Government Protection

CBA - Central Anticorruption

SG - Border Guards / EOD

SG - Border Guards / Union

SLUZBA WIEZIENNA ::: PRISON SERVICE

PAGE TOP

Former emblem

SLUZBA CELNA ::: CUSTOMS SERVICE

PAGE TOP

ZANDARMERIA WOJSKOWA / ODDZIAlL WART CYWILNYCH / STRAZ OCHRONY KOLEI ::: MILITARY GENDARMERIE / CIVILIAN WATCH DETACHMENT / RAILWAY PROTECTION GUARD

PAGE TOP

STRAZ MIEJSKA ::: CITY GUARD / MUNICIPAL POLICE

PAGE TOP

Main emblem

Krakow

OTHERS or FORMER

PAGE TOP

Woman Police Association

Association of Pensioners

COPYRIGHT © WWPP - Worldwide Police Pins - 2014, by MOURA MELO. All rights reserved   ***   Powered by: one.com